Okazjonalny transport drogowy do 9 osób wraz z kierowcą wymaga posiadania niezbędnej licencji. Jest ona licencja na busa do 9 osóbwarunkiem koniecznym do świadczenia usług transportu drogowego zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Zgodnie z polskimi przepisami zarobkowy przewóz osób, bez względu na rodzaj pojazdu, jakim jest on wykonywany, traktowany jest jako transport drogowy i wymaga uzyskania odpowiedniej licencji – krajowej lub międzynarodowej.

Jak uzyskać licencję

Uzyskanie licencji nie jest trudne, jednak należy spełnić określone wymagania. Jeśli transportowanie osób odbywa się na terenie kraju, wówczas licencję na okazjonalny transport wydaje starosta. Jeśli transport odbywa się również poza granicami kraju, wówczas organem wydającym dokument jest Główny Inspektor Transportu Drogowego, a dokładniej: Biuro d/s Transportu Międzynarodowego.

Aby uzyskać licencję na przewóz okazjonalny do 9 osób wystarczy posiadać prawo jazdy kat. B oraz stosowne badanie lekarskie i psychologiczne. Ustawowo należy spełniać następujące wymagania. Przede wszystkim należy posiadać dobrą reputację. Oznacza to, że licencji nie uzyska osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa, a także posiada prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wymagany jest również certyfikat kompetencji zawodowych, a także stabilna sytuacja finansowa lub majątkowa. Kolejno 9000 euro na pierwszy pojazd przeznaczony do transportu drogowego i 5000 euro na każdy kolejny. Sytuację finansową należy udokumentować rocznym sprawozdaniem finansowym lub innymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków pieniężnych. Konieczne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wniosek o licencję

Wniosek o wydanie licencji powinien zawierać przede wszystkim wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami krajowych dowodów rejestracyjnych lub ewentualnie umowy leasingowe, oświadczenie o spełnianiu przez kierowców wymagań określonych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o niekaralności, odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej i dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej.

Gdy już zostanie wydana licencja na transport okazjonalny do 9 osób, należy przestrzegać kilku nakazów. Przede wszystkim nie wolno umieszczać i używać w aucie taksometru, a także zamieszczać na dachu pojazdu lamp oraz innych urządzeń technicznych. Zabronione jest także umieszczanie na pojeździe wszelkiego rodzaju widocznych oznaczeń zawierających nazwę firmy, adres, telefon czy też stronę WWW.